آرشیو برچسب ها : تعریف لنت ترمز

کنجکاوید که بدانید لنت های ترمز را چه زمانی باید تعویض کنید؟ حصول اطمینان از مناسب بودن وضعیت عملکردی لنت های ترمز و تعویض به‌موقع آنها نه تنها در طولانی مدت برای شما صرفه جویی مالی به دنبال دارد بلکه حتی می تواند خودرو یا حتی جان شما را در یک تصادف نجات دهد. اما […]