آرشیو برچسب ها : لنت ترمز

تفاوت لنت های ترمز سرامیکی با فلزی احتمالاً سیستم ترمز مهمترین مکانیسم امنیتی وسیله نقلیه شما است. اگر ترمز نباشد، باید ماشین را رها کرد تا حرکت رو به جلویش با گذشت زمان کند شود. اصلاً ترمزها چه طور کار می کنند؟ وقتی پایتان را روی پدال ترمز می گذارید اتومبیل شما سیالی را از […]

کنجکاوید که بدانید لنت های ترمز را چه زمانی باید تعویض کنید؟ حصول اطمینان از مناسب بودن وضعیت عملکردی لنت های ترمز و تعویض به‌موقع آنها نه تنها در طولانی مدت برای شما صرفه جویی مالی به دنبال دارد بلکه حتی می تواند خودرو یا حتی جان شما را در یک تصادف نجات دهد. اما […]